baner
baner
baner

Ostatnie ogłoszenia

Zobacz wszystkie
baner

baner

banerLinki

TARGI BRANŻOWE 2012

02-04 października 2012
Sosnowiec Toolex

16-18 października 2012
Kraków Eurotool

06-07 listopada 2012
Sosnowiec STEELMET

Nowy numer:


Ogłoszenia

  Baza ogłoszeń w Odkuwki.net

Przemysł stalowy chce także korzystać z unijnych środków
Firmy polskiego przemysłu stalowego chcą od 2014 r. na równi z innymi przedsiębiorstwami korzystać z unijnych środków m.in. na innowacje i nowe technologie. Dotychczas, jako tzw. przemysł wrażliwy, objęty pomocą publiczną, huty nie mogły tego robić.
    List w tej sprawie wysłała w ostatnich dniach do premiera Donalda Tuska Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (HIPH) w Katowicach. Jej przedstawiciele postulują, by rząd na forum Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego zabiegał o to, by sektor stalowy mógł starać się o unijne wsparcie na ogólnych zasadach. 

    Hutnictwo jest traktowane odmiennie od innych gałęzi gospodarki, ponieważ korzystało z pomocy publicznej na restrukturyzację. Te kwestie reguluje Traktat Wspólnot Europejskich. W protokole nr 8 Traktatu o przystąpieniu Polski do UE Komisja Europejska zgodziła się na blisko 3,4 mld zł publicznego wsparcia na restrukturyzację hut. Jednym z warunków było m.in. zmniejszenie zdolności produkcyjnych o ponad 1,2 mln ton, a także przywrócenie konkurencyjności branży. 

"Proces przebudowy przemysłu stalowego w oparciu o rządowy program restrukturyzacji został formalnie zakończony z końcem 2006 r., a jesienią 2011 r. rząd przyjął raport końcowy, uznając program za w pełni zrealizowany. Tym samym ustały formalne powody, dla których sektor stalowy miałby być traktowany inaczej niż pozostałe gałęzie przemysłu" - wyjaśnił w środę PAP prezes HIPH dr Romuald Talarek. 

    Podkreślił, że hutnictwo jest dziś w pełni sprywatyzowane, zlikwidowało nadwyżkowe moce produkcyjne oraz nieuzasadnione koszty. Tym samym - argumentował prezes - przestało być z punktu widzenia UE przemysłem "wrażliwym". 

    Według przedstawicieli Izby od 2003 r. hutnictwu nie była już udzielana żadna pomoc publiczna. Środowisko hutnicze wskazuje na potrzebę pilnej zmiany unijnych przepisów regulujących zasady tej pomocy. "Niezbędne jest także zharmonizowanie z unijną polityk państwowej i regionalnej" - wskazał Talarek. 

    Firmom sektora stalowego zależy przede wszystkim na możliwości aplikowania o środki na innowacje i nowe technologie. Branża chciałaby np. korzystać ze wsparcia w ramach pakietu "Horyzont 2020", przewidującego środki na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie na lata 2014-2020. 

"Hutnictwo stalowe powinno mieć dostęp do tego programu na takich samych zasadach jak pozostałe gałęzie europejskiego przemysłu" - powiedział prezes Izby, wskazując na wysokie koszty najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie przedsięwzięć, nie tylko w sektorze stalowym. 

    Z pytaniami dotyczącymi możliwości korzystania przez hutnictwo z unijnych środków w perspektywie finansowej 2014-2020 PAP zwróciła się do służb prasowych resortów gospodarki i rozwoju regionalnego, a także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którego kompetencji są m.in. sprawy pomocy publicznej. 

    Ryszard Kwieciński z biura prasowego Ministerstwa Gospodarki potwierdził, że list HIPH w tej sprawie trafił do kancelarii premiera, a także do właściwego departamentu w resorcie gospodarki. Obecnie jest analizowany; niewykluczone, że ministerstwo podejmie działania w tej sprawie. UOKiK i MRR na razie nie wypowiedziały się na ten temat.