baner
baner
baner

Prywatność

Ostatnie ogłoszenia

Zobacz wszystkie
baner

baner

banerLinki

TARGI BRANŻOWE 2012

02-04 października 2012
Sosnowiec Toolex

16-18 października 2012
Kraków Eurotool

06-07 listopada 2012
Sosnowiec STEELMET

Nowy numer:


Ogłoszenia

  Baza ogłoszeń w Odkuwki.net

Polityka prywatności


WSTĘP

Odkuwki.net przywiązuje bardzo dużą wagę do szanowania Internautów i respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci. Uważamy, że w przypadku Serwisu Internetowego jest to szczególnie istotne. Dlatego też gromadzimy minimum niezbędnych informacji pomagających nam lepiej zrozumieć Wasze potrzeby i dostosowywać nasz Serwis do Waszych oczekiwań. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych stworzyliśmy Politykę Prywatności.


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

 • zbieranie tylko tych danych osobowych, które nam dostarczyliście, nie wykorzystywanie Waszych danych w celach innych niż te, na które wyraziliście zgodę
 • nie przekazywanie Waszych danych osobowych podmiotom trzecim, nad którymi Odkuwki.net nie ma całkowitej kontroli
 • brak dostępu osób trzecich, nie będących pracownikami Odkuwki.net do posiadanych przez nas danych osobowych
 • możliwość wglądu i edycji gromadzonych przez nas Waszych danych osobowych
 • natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Waszych danych osobowych w przypadku, gdy wyrazicie takie życzenie
 • ścisłe przestrzeganie Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.
 • szybka reakcja na wszelkie Wasze zapytania i uwagi dotyczące naszej polityki prywatności


CELE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 • oprawa jakości usług przez nas świadczonych i dostosowywania ich do potrzeb Użytkowników
 • informowanie o nowych usługach
 • przeprowadzanie badań marketingowych
 • bieżące kontakty z Użytkownikami, partnerami biznesowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi związanymi z Odkuwki.net

ZAKRES UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

Odkuwki.net nie udostępnia żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura, sądy, itp.) w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika. Jednocześnie Odkuwki.net zastrzega sobie możliwość przekazywania zbiorczych opracowań statystycznych oraz wszelkich informacji nie pozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.

GROMADZENIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

Odkuwki.net zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł:

 • Formularze rejestracyjne
 • Cookies
 • Numery IP
 • Adresy mailowe pochodzące z korespondencji z Odkuwki.net 

EWENTUALNE ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Oferta Odkuwki.net będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Odkuwki.net może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Korzystając z serwisu Odkuwki.net po tej dacie akceptujesz zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.administrator serwisu